MUZEUM SENORADY


- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

Zpět na normální verzi

Sjezd rodáků

Vítání občánků

Demolice staré radnice

Školní fotografie

Pouť a hody

Obec a okolí

Nová zbrojnice

Slavnostní otevření nové školy

Stavba kulturního domu

Senoradská mládež

Karnevaly a představení

Dobrovolný sbor hasičů Senorady

Fotbalisti

Farnost a církev

Divadelní představení

Svatováclavské hody (arch. foto)

Kraví hora (arch. foto)

Sbor dobrovolných hasičů

Pohostinství v obci a okolí

Archivní snímky hradů

Archivní snímky ze zábav v obci

Archivní snímky z údolí Oslavy