MUZEUM SENORADY


- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

Zpět na normální verzi

Tereziánský katastr

Rektifikační akta

Lánské rejstříky

Josefinský katastr

Indikační skica

Pozemková kniha

Dodatek pozemkové knihy