Odpady:

Počasí:

Okolí:

 

Třídění odpadu

Návody, jakt správně třídit domácí odpad:

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Kontejnery na tříděný odpad jsou v obci Senorady mezi hasičskou nádrží a obchodem s potravinami.

U obrázku s kontejnerem jsou uvedeny značky obalů, které do daného kontejneru patří:

 

obr obr
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

obr obr
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Bílé sklo
Pokud je zaveden oddělený sběr skla, potom při jeho třídění musíme rozlišovat, jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou ve většině míst dva kontejnery: bílý a zelený. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má každý kontejner. POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Další možností pro tříděný odpad jsou SBĚRNÉ DVORY:

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

- Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

- Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.

Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata

- Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky

- Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

- Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

obr Další informace o třídění odpadu na webu jaktridit.cz

Zpět..

© www.senorady.cz Miroslav Patočka