Odpady:

Počasí:

Okolí:

 

Enviro info:

Zpravodaj Svazku obcí pro komunální služby
obr V příloze je zveřejněno nové číslo Zpravodaje Svazku obcí pro komunální služby, jehož je naše obec členem. Ve zpravodaji najdete mimo jiné novinky ze světa odpadového hospodářství. Problematika nutného snižování množství komunálních odpadů,končících na skládkách, je více než aktuální. V naší obci je bohužel produkce směsného odpadu stále příliš vysoká. Ve zpravodaji se také dozvíte, jak toto množs...


Odkládání odpadů na sběrném dvoře v Mohelně
obr Uložení odpadu ve sběrném dvoře probíhá na základě prokázání se kartou, kterou je možné vyzvednout na obecním úřadě. Od července letošního roku 2021 už můžou obyvatelé členský obcí Svazku obcí pro komunální služby odvézt celou řadu funkčních, ale pro ně již nepotřebných věcí, do tzv. RE-USE centra, které vybudoval Svazek v blízkosti sběrného dvora v areálu na Hrotovické ulici. Centrum provozuje...


Dopady změn legislativy a cen energií na odpadové hospodářství v naší obci
obr Od 1.1.2021 vešel v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 12.7.2021 vyšla v platnost vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jsme na počátku cesty k cirkulárnímu hospodářství, které usiluje o co možná největší zvyšování recyklace a minimalizaci odpadu, který není dále využit. Cílem by nemělo být produkt –...


Boj s kůrovcem
obr Videa o kůrovci, způsobech odstranění kůrovce a informace pro vlastníky lesa....


Využívání sběrného dvora v Mohelně
obr Co lze odevzdat na sběrný dvůr je uvedeno v přiloženém letáku. Evidenční kartu, která slouží pro vstup, si občané mohou vyzvednout na obecním úřadě....


Stručné info: ENVIRO Senorady
obr ENVIRO SENORADY je environmentální informační systém obce Senorady zaměřený především na lokální počasí, nakládání s odpady a využití volného času v okolní přírodě. Část věnovaná lokálnímu počasí obsahuje aktuální on-line informace z METEOROLOGICKÉ STANICE, kterou jsme za tímto účelem zakoupili a instalovali. Současně s meteostanicí byla zakoupena i WEBOVÁ KAMERA, která čtenáři přináší vizuáln...


Termomapy
obr Termomapy znázorňují průměrné teploty v různých částech obce a blízkém okolí. Teploty byly měřeny v celkem 17ti bodech v obci a okolí. Pomocí referenčního bodu (kterým byla meteostanice u obecního úřadu) byly určeny rozdíly teplot v různých částech obce. Tímto vznikla teplotní mapa, která ukazuje, o kolik se liší průměrné teploty v různých částech obce a v různých ročních obdobích. Uveden...


Senoradský potok
obr Senoradský potok pramení u obce Senorady, protéká obcí a ústí do řeky Oslavy. Senoradský potok je dlouhý 4.8 km a výškový rozdíl mezi pramenem a ústím činí 80 m. Pramen je ve výšce 356 m.n.m. a ústí je ve výšce 276 m.n.m. Potok je z velké části regulovaný, zejména v místech, kde protéká obcí. Přirozené korito má jen za obcí v roklině k řece Oslavě. Mezi významější přítoky Senoradského pot...


Poloha důležitých míst v obci
obr Důležitá místa v obci Senorady podle GPS souřadnic. Uvedené místo naleznete zadáním souřadnic do vašeho GPS přístroje nebo do některého z mapových internetových portálů. - BUDOVY - Obecní úřad: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E Požární zbrojnice: 49°7'24.50"N, 16°14'49.71"E Potraviny: 49°7'25.77"N, 16°14'44.09"E Penzion, restaurace: 49°7'25.26"N,...


© www.senorady.cz Miroslav Patočka