SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Poskytnuté info
- Rozpočet
- Projekty
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Odpady
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpravodaj Svazku obcí pro komunální služby
Datum: 2022-12-13 11:47:14 Vložil: Dana Prušková, DiS.

Odkládání odpadů na sběrném dvoře v Mohelně
Datum: 2022-02-22 11:53:21 Vložil: Dana Prušková, DiS.

Dopady změn legislativy a cen energií na odpadové hospodářství v naší obci
Datum: 2022-02-22 11:53:01 Vložil: Dana Prušková, DiS.

Boj s kůrovcem
Datum: 2019-05-14 18:17:04 Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Využívání sběrného dvora v Mohelně
Datum: 2013-06-14 19:46:05 Vložil: Jitka Adamová

Stručné info: ENVIRO Senorady
Datum: 2009-01-25 22:58:26 Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Termomapy
Datum: 2009-01-03 17:47:41 Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Senoradský potok
Datum: 2009-01-03 15:35:40 Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Poloha důležitých míst v obci
Datum: 2008-08-25 02:03:18 Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka