Brožura k výročí 110 let SDH Senorady

Zpět..

U příležitosti výročí 110 let od založení SDH Senorady vydali hasiči a obec Senorady vzpomínkovou brožuru.

Brožura čtenáře seznamuje s událostmi kolem založení Sboru dobrovolných hasičů Senorady a dále jej provází celou historií sboru od doby založení až po dnešní dny, kdy sbor slaví 110 let své existence.

Součástí brožury je obrazová příloha, která dovoluje nahlédnout do doby minulé i nedávné.

V brožuře dále můžete nalézt:

- Seznam zakládajících členů
- Výdaje spojené se založením sboru
- Hasičský slib
- Odhalení památníku obětem první světové války
- Stavba zbrojnice
- Seznam požárů 1902 - 1932
- Zřízení sanitní čety
- Události kolem Fr. Lemberka
- Oslavy, cvičení a soutěže
- ...

- Brožura k výročí 110 let SDH Senorady (PDF)