Vzkaz z kopule kapličky

Zpět..

Při příležitosti opravy kapličky byla sundána věžička, ve které byl nalezen vzkaz z roku 1955 vytvořený při předešlé rekonstrukci. Kým byl zapsán již není zřejmé, jelikož jediná tato součást vzkazu se nedochovala.

Kaplička stojí na návsi obce a byla postavena v roce 1807.

obr Pochválen buď Ježíš Kristus!

Budoucím čtenářům tohoto listu pozdrav s přáním všeho dobra.

Důkladná oprava této zvoničky byla provedena v červnu 1955.

Předsedou místního národního výboru v Senoradech byl tehdy Jan Dohnal ze Senorad. Duchovní správu farnosti obstarával Jan Nep. Noha, děkan a farář v Mohelně. Zednickou práci pod dozorem státního památkového úřadu v Brně provedli ochotně zedníci ze Senorad. Pokravačstkou práci provedl František Nováček, pokryvač v Mohelně. Klempířské práce provedl Vilém Jonáš v Mohelně. Na opravu přispěl krajský národní výbor v Brně a místní občané.

Nechť je zvonička na další staletí ozdobou obce a zvonek její nechť vyzvání ke cti a slávě Boží a radosti P.Marie a hlásá pokoj a mír v obci a celé naší drahé vlasti!

Tento kousek papíru pochází z ruční výroby ve staré papírně u Mohelně z roku 1850.

- Vzkaz z kaplicky (JPG)