Nálezy – Vlast. Mor.

Zpět..

Nade vsí vypíná se rozsáhlé hradisko, na kterém učitel V. Čapek z Oslavan nalezl části provrtaných mlatů, kamenné sekyry, nožíky a šipku pazourkovou, čočkovité přesleny z hlíny pálené, četné střepiny nádob hrubých a volnou rukou pálených, kus jehlice bronzové a nadučitel zdejší J. Borek mezi jinými předměty vzácnou sekyrku měděnou. V okolí nalezeny též železné ostruhy a srpy.

Zdroj: Vlastivěda Moravská, II., Místopis, Náměšťský okres, Brno, Musejní spolek v Brně, 1908, 303-307.