Stavba okresní silnice 1873

Zpět..

Stavba této okresní silnice, okterou se jíž kolík roku pracovalo, to jest z Mohelské silníce na noveské hranice započata roku 1873 s těma podmínkama. Musely se tyto okoleční obce zavázat to jest Senohrady, Lhánice, Mohelno, Kraderuby, Kramolín, Sedlec, Popůvky, Hartikovice, že co ten planírunk bude stát, že ty obce to musejí zaplatit, a taky se starat, ostatní stavbu platíl okresní silníční font Náměšstký, co se týče dovášky štěrku a kamene, to si vzala každá ta obec, to jest Mohelno, Lhánice, Senohrade co silníce povede jejíma polima ten dovoz nastarost, Font nechal lámat kamen a pak rolníci odvezli srovnaný na silnicí a font jej přijal a vyplatil, to byli dělaní štaci a každý rolník měl určení jak moc toho kamene má na to štaci dovézt, aby některej nemohl dovézt vic skrze pořádek, štěrk nechál font klouct v lomech a koli bylo, pak font jej přijal, zaplatíl a zas měl každý určeno co má odvézt, font určíl ceny co se bude od čeho platit, bezlizítace, aby každý něco vidělal. Domkaři a podruzí lámalí kamen a kloukli štěrk a rolníci odvezli, byla dost namahavá práce, ale každý to rád dělál, jen když bude silnice, a taky muže nyní každy pohodlně vyjet a vyjít bezestrachu.
Že přitom sem přivšem dělál svým podpisem stvrzují.

Jan Matoušek, Senorady 33.

Opsáno z kroniky rodiny Matoušků psané od roku 1850. (zpracoval Ing. Aleš Malý)