Průtrž mračen v roce 1896

Zpět..

Roku 1896 dne 17 července stáhla se strašná bouře nad naší osadou a okolím, tak zvaná průtrž mračen, toho dne odpoledne začaly se stahovat mračna od severní a jižní strany, tak k třetí hodině se spojila dohromady, nato začal strašný liják, tak že dívaje z okna sotva bylo vidět protější stavení, jak ten déšť hustě padál, to trvalo přes dvě hodiny. To bylo v dědině jako jeden rybník. Náš dům, to jest číslo 33 utrpělo škodu nejvíc. Zpředu domu jsme to trochu uhájeli, že nám nešla voda skrze stavení ale u vejezdu na humno nebylo možné uhájit, tak že nám vrátka voda vyvrátila a přitom dva metry zdí sebrala na humě velkou jámu vybrala a to všechen ten rum na zahradu na louku odnesla. Ploty zvyvratela a částečně odnesla a hnala voda pře zahradu. To byla strašná podívaná, na to není pamětníku, takové vody a pán Buh nás zachraň dále od takové vody. Ostatně v poli moc škody nadělala místy v kopečkách ornou půdu odnesla, podolinách bylo všechno obilí přeplaveno a zanešeno, tak že kromě řepy nebylo zničeho nic. Struha nestačila nikde. Přišla na to komis od c. k. Hejtmantvi, dostali jsme úlevu na dani.

V Senohradech dne 15 ledna 1897

Jan Matoušek, Senorady 33.

Opsáno z kroniky rodiny Matoušků psané od roku 1850. (zpracoval Ing. Aleš Malý)