Ostatní pozvánky

Zpět..

Pro srovnání vkládáme i několik nových pozvánek. Tyto pozvánky zvou na ostatkové zábavy, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů Senorady. Autor pozvánek se nechal inspirovat motivy a ornamenty z nejstarších senoradských pozvánek.

obr Ostatková zábava 2003 - pozvánka podle vzoru z roku 1930:
obr Ostatková zábava 2002 - pozvánka podle vzoru z roku 1929: