Pozvánky na hasičské plesy

Zpět..

Pozvánky na hasičské plesy konané v obci Senorady. Plesy se konaly buď ve staré hospodě nebo v hospodě pana Matouška. Později, když byl postaven kulturní dům, se začaly plesy konat tam.

obr Ples 1948:
obr Ples 1957:
obr Ples 1926:
obr Ples 1929:
obr Ples 1930:
obr Ples 1940:
obr Ples 1946: