Účty, účtenky, výplatní listiny

Zpět..

Účty, účtenky, výplatní listy, šekové vplatní lístky a další naleznete v tomto souboru listin.

Prvním je platební rozkaz z roku 1920 pana Ondřeje Floriána ze Senorad. Dalším je účet z lékárny v Třebíči pro paní Vyskočilovou. Obvodní lékař z Mohelna, Dr. Jaroslav Svoboda, účtuje v roce 1912 Karlu Vyskočilovi 36 korun za zdravotní ošetření. Účet nese zajímavé a velmi zdvořilé oslovení: „Vaše Blahorodí!“. Dále si můžete prohlédnout bezplatný šekový vplatní lístek, výplatní list z roku 1945 a účet z parní pily od Jindřicha Caesara z Neslovic.

obr Platební rozkaz
obr Lékárna Třebíč
obr Dr. Jaroslav Svoboda
obr Dr. Jaroslav Svoboda
obr Šekový lístek
obr Výplatní list
obr Jindřich Caesar