Smlouvy

Zpět..

V tomto souboru listin naleznete smlouvy, které patřily občanům obce Senorady.

První smlouva je smlouvou svatební mezi manželi Vyskočilovými, která byla sepsána roku 1846. Zajímavý je podpis nevěsty – skládá se ze tří křížků. Další smlouvou je smlouva trhová (kupní) sepsaná roku 1908 mezi manželi Vyskočilovými a Karolínou Vyskočilovou.

obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr