Potravinové lístky

Zpět..

V dobách válečných a poválečných se v naší vlasti používaly potravinové (a další) lístky, které sloužily k regulované spotřebě zboží. Tyto lístky patřily rodině Vyskočilových ze Senorady:

První lístky jsou z posledních let první světové války a jejich vlastník si za ně mohl koupit kávu. Další lístek je z roku 1919, tedy prvního svobodného roku po první světové válce, a byl opět určený na kávu. Další lístek z roku 1919 sloužil k nákupu mycích prostředků (mýdlo a mýdlový prášek). Následují lístky na oděv z dob druhé světové války a lístek na cukr, vejce a jiné potraviny z doby po druhé světové válce.

obr 1917-1918
obr 1917-1918
obr 1919
obr 1919
obr 1940
obr 1940
obr 1946