Legitimace a členské knížky

Zpět..

Tento soubor listin obsahuje členské knížky a legitimace.

První knížkou je Knížka čelední Otilie Vyskočilové narozené 20. června 1888, která byla vydána 3.ledna 1908 senoradským starostou Františkem Vaňkem. Knížka obsahuje posudky sedláků, u kterých čeledníce pracovala, a popis samotné držitelky této knížky. Popis nám prozrazuje, že Otilie Vyskočilová byla katolického náboženství, vzrůstu prostředního, obličeje podlouhlého, oči modré, brvy žádné, nos tupý, ústa souměrná, vlasy černý, zuby zdravé, vousy a zvláštní známky žádné.

Dále si můžete prohlédnout legitimaci cukrovarskou, zednickou, odborovou a také platební knížku Karla a Marie Vyskočilových.

obr Knížka čelední:
obr Knížka čelední:
obr Knížka čelední:
obr Knížka čelední:
obr Knížka čelední:
obr Členská legitimace - cukrovar:
obr Svaz zedníků:
obr Všeodborový svaz:
obr Platební knížka: