Armádní listiny

Zpět..

Listiny související s armádou.

První dvě listiny jsou propouštěcími listy z vojenské služby (obrany zemské) pro Karla Vyskočila narozeného roku 1853 v Senohradech. Podle listiny má právo nosit válečnou medaili. Armádu opouští po více než 12 letech v hodnosti dragouna.

Pravděpodobně ten stejný Karel Vyskočil pak posílá svému synovi Františku Vyskočilovi, který sloužil jako kanonýr v pevnostním dělostřelectvu, v zapečetěné obálce deset korun.

obr Propouštěcí list:
obr Propouštěcí list:
obr Dopis:
obr Dopis: