Souhrnná historie obce Senorady

Zpět..

Souhrnná historie obce Senorady vydaná k výročí 660 let od první písemné zprávy o vsi Senorady v Moravských zemských deskách z roku 1348.

Dokument obsahuje historii naší obce a jejího blízkého okolí od doby prvního osídlení až po začátek 20. století.

- Historie obce Senorady - formát PDF