Jaký byl původní název obce Senorady?

Senorady
Senohrady
Senohraby

Jak vypadal starý znak obce?

Starý znak obce byla radlice od dřevěněho pluhu s hvězdičkou uprostřed. Na okraji před hrotem radlice velké široké W a S.
Starý znak obce měl kosmo položený stříbrný hák v zeleném poli.
Starý znak obce měl kosmo položenou radlici v zeleném poli a kosmo položený hák v červeném poli.

Které osobnosti působily nebo se narodily v Senoradech?

František Lemberk, Josef Matoušek, Ctibor Zárubský Kepina z Hofeřic.
František Lemberk, Vítěslav Nezval, Pertolt z Lipého.
František Lemberk, Jaroslav Med, Pertolt z Lipého.

Kdy byl popraven František Lemberk, řídící učitel, velitel hasičů a antifašista?

20.3.1944
17.8.1939
16.6.1942

Kdo podle pověsti udělal stopy do skály naproti kantýně v údolí řeky Oslavy?

Svatá rodina, když opouštěli Palestinu před králem Herodem, nebo čerti z blízkého "Čertova komínu".
Havíři, kteří chodili údolím řeky Oslavy do dolů v Oslavanech, společně s čerty z "Čertova komínu".
Skřítci, kteří stavěli kamenné hráze, aby zacpali senoradský potok a tím sebrali vodu mlynáři.

Kam podle pověsti odnášeli v noci andělé kameny ze stavby kostela?

Do Oslavan ke klášteru.
Do Mohelna ke kostelu.
Do Ivančic před radnici.

Pod jaké panství obec Senorady patřila? (do zrušení poddanských poměrů)

Panství Moravský Krumlov.
Panství Náměšť nad Oslavou.
Panství Ivančice.

Kterému vladykovi patřily Senohrady v dobách, kdy byly svobodným statkem?

Ctiboru Zárubskému z Hofeřic, který byl také regentem a nejvyšším správce maršálství Krumlovského.
Králi Miroslavovi.
Smilu ze Senohrad, který měl ženu Anku a syna Hartmana, a držel navíc i statky v Klíčovicích a v Únanově.

Kteří učitelé prováděli u Senorad vykopávky na pravěkém hradišti?

F.Lemberk a J.Matoušek.
V.Čapek a J.Borek.
J.Ostatek a F.Oderský.

Ve kterém roce byl založen Sbor dobrovolných hasičů obce Senorady?

1901
1902
1897