Etnografie obce a kroje
obr Obec Senorady spadá dle etnografického členění do oblasti Podhorácko (oblast mezi městy Jemnice, Velké Meziříčí a Moravský Krumlov). Některé zdroje obec zahrnují také do oblasti Horácké Dolsko (Moravskokrumlovsko a severní Znojemsko). Obec Senorady patřila do moravskokrumlovského okresu, ačkoliv dle církevního členění byla součástí farnosti Mohelno, což byl okres náměšťský. Obec se tedy nachází na...
Expozice: Historie

Památník T.G.M. - výročí 100 let ČSR
obr V neděli dne 14.10.2018 proběhla v obci Senorady oslava výročí 100 let od vzniku Československé republiky. U příležitosti tohoto výročí byla odhalena busta našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která měla pohnutý osud. Busta měla být v obci Senorady odhalena k výročí 20 let od vzniku ČSR. Vzhledem k událostem následujícím po Mnichovské zradě bylo odhalení busty odloženo. V d...
Expozice: Historie

Stručně o obci Senorady
obr Obec Senorady leží v západní části Jihomoravského kraje na hranici s Vysočinou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348. V obci byly nalezeny zbytky pravěkého hradiště, antické mince a měděné nástroje. Na západní straně se vypíná návrší, kde dříve stávala středověká tvrz. V okolí se nachází zříceniny hradů Levnov, Kraví Hora a Templštýn. Údolí řek Oslavy a Jihlavy, mezi kterými obec ...
Expozice: Historie

Vzpomínka na Františka Lemberka
obr Vzpomínka na Františka Lemberka uvedená ve válečném Sborníku Přírodovědeckého klubu v Třebíči, nám přibližuje, že řídící učitel, jenž působil v Senoradech od roku 1925 a 16.června 1942 byl nacistickými příslušníky zastřelen, nebyl jen výborným pedagogem, ale známým odborníkem v oblasti lepidopterologie (=nauka o motýlech). Jeho sbírka motýlů, zaměřující se na sběry zejména z Pooslaví a Pojihlaví ...
Expozice: Historie

Vzkaz z kopule kapličky
obr Při příležitosti opravy kapličky byla sundána věžička, ve které byl nalezen vzkaz z roku 1955 vytvořený při předešlé rekonstrukci. Kým byl zapsán již není zřejmé, jelikož jediná tato součást vzkazu se nedochovala. Kaplička stojí na návsi obce a byla postavena v roce 1807....
Expozice: Historie

Souhrnná historie obce Senorady
obr Souhrnná historie obce Senorady vydaná k výročí 660 let od první písemné zprávy o vsi Senorady v Moravských zemských deskách z roku 1348. Dokument obsahuje historii naší obce a jejího blízkého okolí od doby prvního osídlení až po začátek 20. století. ...
Expozice: Historie

Nálezy – Vlast. Mor.
obr Nade vsí vypíná se rozsáhlé hradisko, na kterém učitel V. Čapek z Oslavan nalezl části provrtaných mlatů, kamenné sekyry, nožíky a šipku pazourkovou, čočkovité přesleny z hlíny pálené, četné střepiny nádob hrubých a volnou rukou pálených, kus jehlice bronzové a nadučitel zdejší J. Borek mezi jinými předměty vzácnou sekyrku měděnou. V okolí nalezeny též železné ostruhy a srpy. Zdroj: Vlastivěda...
Expozice: Historie

Dějiny – Vlast. Mor.
obr Mocné hradisko nade vsí dosvědčuje, že Senohrady byly samostatným střediskem většího statku. Hrad zdejší bezpochyby dřevěný v šeré dávnosti ztroskotán neb spálen byl, pak byly Senohrady v držení různých rodů, až konečně r. 1353 přivtěleny byly ku hradu Templštejnu a stejné osudy sdílely s jinými osadami tomuto hradu náležícími. Ze starších zpráv o Senohradech vyjímáme: R. 1347 pan Vrchoslav ...
Expozice: Historie

Živelní pohromy – Vlast. Mor.
obr Dne 21. a 22. května 1866 zmrzlo všecko obilí "okoličně ". R. 1881 "ledová bouřka" potloukla skoro všecko (27. května o 3 hod. odpol.). Ve škole rozbily kroupy 23 tabul v oknech. Zdroj: Vlastivěda Moravská, II., Místopis, Náměšťský okres, Brno, Musejní spolek v Brně, 1908, 303-307. ...
Expozice: Historie

Školství – Vlast. Mor.
obr Počátky školství senohradského spadají do doby panování císařovny Marie Teresie. Nynější č. 57, domeček o 2 okénkách s nízkými stěnami byla první škola (stará). R. 1834 koupila obec dům (nynější obecní hostinec č. 63) pro školu. r. 1865 začali stavěti uprostřed vsi školu novou (třeti), ve které počalo se vyučovati na podzim r. 1867. R. 1890 rozšířila se škola na dvojtřídní. Ve škole dvojtřídní, po...
Expozice: Historie

Poddanské poměry – Vlast. Mor.
obr Sonohradští robotovali panství Mor.Krumlovskému. Pololánící jezdili 1 a 1/2 dne v témdni s koni a od Jana Křtitele do Václava pracovali 1 den pěší (sekali okopávali ap.). Čtvrtláníci měli 1 a 1/2 dne po celý rok v témdni "pěší robotu". Domkaři měli 13 dní v roce "pěší", mimo to robotovali 8 dní, protože měli dovoleno choditi na suché dříví do panských lesů. Sedláci dávali každý...
Expozice: Historie

Obecné info o obci – Vlast. Mor.
obr Senohrady (do Senohrad, v Senohradech) povstalé lidovou etymologií z Senorady (lidé pracující v senách). Osada leží v dolíku na jv. od Náměště 13 km vzdálena. Starý znak obce byla radlice od dřevěněho pluhu s hvězdičkou uprostřed. Na okraji před hrotem radlice velké široké W a S. (Wes Senorady) V osadě jest "Čtenářsko-hospodářská beseda" a Sbor dobrovolných hasičů. Beseda má knihovnu...
Expozice: Historie

Podoba, popis obce – Vlast. Mor.
obr Půdorys tvoří okrouhlou podlouhlou náves (v podobě podkovy). 5 cest a jedna silnice vesnicí probíhají. Domy stojí těsně vedle sebe průčelím do ulice. Před domy jsou zahrádky ode dávna. Domy jsou stavěny z rulového kamene, z cihel neb z truplů, zomítány vápnem. Stodoly jsou v řadách za domy, odděleny od domů zahradami. Na vršku, na "šancích" těsně u Senohrad, strmil za středověku hrádek ...
Expozice: Historie

Obyvatelé, domy, pole – Vlast. Mor.
obr Senohrady jsou osada rolnická, obyvatelé živí se polním hospodářstvím. Nyní má l00 domovních čísel a 550 obyv., r. 1890 bylo zde 533 obyv. a r. 1870 v 72 dom. 427 obyv. Obyvatelé jsou vesměs katolíci a Češi. Obec má nemovitého jmění asi 25.000 K (budovy, lesy, pole aj.). Celé území Senohrad má 971 ha, z čeho jest 520 ha polí, 16.6 ha luk, 68 ha pastvin a 306 ha lesa. Zdroj: Vlastivěda Moravsk...
Expozice: Historie

Tvrz Šance
obr Na západní straně obce Senorady se vypíná návrší, kde dříve stávala dřevěná tvrz. Kopec, na kterém tvrz stála, klesá ze tří stran prudce k senoradskému potoku. Pod kopcem se také táhne cesta spojující obec Senorady s údolím řeky Oslavy. ...
Expozice: Historie