Vzpomínka na Františka Lemberka
obr Vzpomínka na Františka Lemberka uvedená ve válečném Sborníku Přírodovědeckého klubu v Třebíči, nám přibližuje, že řídící učitel, jenž působil v Senoradech od roku 1925 a 16.června 1942 byl nacistickými příslušníky zastřelen, nebyl jen výborným pedagogem, ale známým odborníkem v oblasti lepidopterologie (=nauka o motýlech). Jeho sbírka motýlů, zaměřující se na sběry zejména z Pooslaví a Pojihlaví ...
Expozice: Rodáci

Ctibor Zárubský Kepina z Hofeřic
obr Od roku 1591 užíval dvora v Senohradech Ctibor Zárubský Kepina z Hofeřic, regent a nejvyšší správce maršálství Krumlovského. V roce 1591 totiž prodali bratři Šťastný a Ctibor Zárubští statek a dvůr v Červené Lhotě Smilu Osovskému a tak se Ctibor Zárubský přestěhoval do Senohrad. Píše o něm i Karel st. z Žerotína v důvěrném listě k Jetřichovi z Žerotína r. 1591, aby mezi jinými pozdravil jedinéh...
Expozice: Rodáci

František Lemberk
obr ..průvod dobrovolných hasičů se zastaví před hasičskou zbrojnicí, dechová hudba, která průvod doprovází utichne a dva členové sboru položí květiny k pamětní desce, ustoupí do strany a v pozoru vyslechnou státní hymnu, pak se zařadí do průvodu a pochodují zpět.. Vždy o senoradské pouti probíhá průvod dobrovolných hasičů a kladení věnců k pomníku obětem 1.sv. války a k pamětní desce Františka Lem...
Expozice: Rodáci

Josef Matoušek
obr Josef Matoušek se narodil 18.3.1906 v Senoradech. Byl synem Františka Matouška a Marie, rozené Adamové. Měl bratra. Oženil se s učitelkou Vlastou, rozenou Urbanovou (29.8.1907) ze Žďáru nad Sázavou, s níž měl dceru Marii (1.3.1934), která se narodila v porodnici U Apolináře v Praze, kde už v tu dobu Matouškovi bydleli. Od příchodu do Prahy J. Matoušek několikrát změnil místo svého bydliště, delší ...
Expozice: Rodáci