Středověká cesta z Brna přes Senorady až do Čech
obr Mapa okolí obce, kterou zhotovil Karel Křivý v roce 1925, zachycuje dobu před rokem 1304, kdy přes Senorady vedla důležitá veřejná a vojenská cesta, která se táhla od Brna, přes Oslavany a Senorady do Kladerub, Žďáru a dále do Čech. Cesta byla pro naši obec osudná, když po ní táhli v roce 1304 hordy Kumánů a obec vypálili. Popelem lehly také další dvě sousední vesnice obce Bolešice a Rěvušín, ty s...
Expozice: Mapy

Mapa obce Senorady - 1760
obr Mapa katastru obce Senorady z roku 1760 zachycuje také samotnou obec a její jednotlivé domy a zahrady. Jedná se o první detailnější informaci o rozmístění usedlostí a dalších významných bodů. Poměry délek a úhlů ale nejspíše neodpovídají reálnému stavu. Pokud totiž porovnáme určité body (tvrz Šance, ústí u hráze, ..) na nové a staré mapě, pak se poměry úhlů a délek rozcházejí. Takže například uli...
Expozice: Mapy

Mapa obce Senorady - 1820
obr Informace z mapy Senohrad - 1820 Mapa z roku 1820 zachycuje zastavěnou část obce Senohrady. Růžová barva zachycuje zděná stavení, zvýrazněná čára průčelí domu, žlutá barva dřevěná stavení a zelená barva zahrady. Z mapy je patrné, že prostor na kterém se dnes nachází kulturní dům, část hostince, požární nádrž, obchod, penzion a hasičská zbrojnice byl prázdný. Bylo zde volné prostranství pouze ...
Expozice: Mapy

Mapy Moravy
obr Mezi nejstarší mapy Moravy patří mapy Müllerovy. Mapa z roku 1720 i mapa z roku 1724 obsahují i obec Senorady, v mapě je obec značená jako Senohrad. http://oldmaps.geolab.cz/ ...
Expozice: Mapy

Vojenské mapy
obr Z těchto vojenských map můžete získat přehled o tom, jak Senorady vypadaly například v letech 1876-1878 a to na vojenských mapách z dob císaře Františka Josefa (měřítko 1 : 25 000). Dalšími vojenskými mapami zde jsou josefské vojenské mapy (1764-1768 a 1780-1783, měřítko 1: 28 800) a mapy Františka I. (1836-1852, měřítko 1: 28 800). http://oldmaps.geolab.cz/ ...
Expozice: Mapy

Náměštský soudní okres
obr Mapa "Náměštského soudního okresu" nakreslená učitelem Janem Dostalem v měřítku 1:150000. Mapa byla otištěna v příloze "Vlastivědy Moravské". ...
Expozice: Mapy

Fotomapa obce Senorady
obr Fotomapa z přelomu milénia. Prohlédněte si letecký snímek na naši obec. Snímek zahrnuje celou obec i s hospodářskými stavbami bývalého zěmědělského družstva. Na fotografii jsou zřetelné všechny stavby v obci. Krásně viditelné je i bývalé tvrziště Šance. Zdroj: portal.gov.cz...
Expozice: Mapy