Vrabci z Vydrova mlýna
obr Pověst o vrabcích z Vydrova mlýna v podání Bohumíra Vydry, mlynáře a malíře z údolí řeky Oslavky. Bylo v mlýně a okolí tolik vrabců, že už jsme nevěděli, co s nimi. Sotva člověk nasypal slepicím zrní, vrabci se na ně vrhli a bylo pryč. Až jednou taky přišel krajánek a že prý nám vrabce zakleje. Odešel a vrabci s ním. Potom po dlouhá léta vždy, když mělo stihnout někoho v rodině neštěstí, přilet...
Expozice: Pověsti

O stopách ve skále..
obr Nejstarší senoradskou pověstí, nebo spíše legendou, bude asi ta o stopách ve skále u kantýny. Asi na půli cesty mezi obcí Senorady a senoradským mlýnem stojí kantýna a naproti ní za potokem je několik skal. A právě na skále, která se nachází za lávkou hned u potoka, můžete najít několik stop....
Expozice: Pověsti

O zaniklé osadě Řevušín..
obr Osada Řevušín (Rěvušín, Řevošín, Revušín) se kdysi nacházela někde v místech mezi obcí Senorady a obcí Nová Ves. Podle některých zpráv obec zanikla po vypálení divokými Kumány začátkem 14. století. Myslelo se, že tento krutý nájezd byl pro ves osudný. Pamětní kniha obce Nové Vsi však uvádí pověst, která datuje zánik osady o téměř sto let později - do doby panování krále Václav IV. V této době povs...
Expozice: Pověsti

Senoradský kostel
obr Jednou z nejzajímavějších pověstí o obci Senorady je ta, která vypráví o stavbě senoradského kostela. Traduje se, že senoradští si chtěli postavit vlastní kostel. Možná se jím nelíbilo, že patří pod farnost mohelskou a nebo se jim jen nechtělo chodit každou neděli pěšky do kostela, který stojí v sousedním, asi pět kilometrů vzdáleném, Mohelně. První zmínka o kostele pochází z roku 1234, kdy Přemys...
Expozice: Pověsti