Brožura k výročí 110 let SDH Senorady
obr U příležitosti výročí 110 let od založení SDH Senorady vydali hasiči a obec Senorady vzpomínkovou brožuru. Brožura čtenáře seznamuje s událostmi kolem založení Sboru dobrovolných hasičů Senorady a dále jej provází celou historií sboru od doby založení až po dnešní dny, kdy sbor slaví 110 let své existence. Součástí brožury je obrazová příloha, která dovoluje nahlédnout do doby minulé i nedáv...
Expozice: Z kronik

Senorady v 9.-10. stol. podle historie Kladerub
obr V ručně psané historii obce Kladeruby nad Oslavou se můžeme dočíst o okolí obce Senorady v období 9.-10. století. Historii obce Kladeruby sepsal v roce 1925 Karel Křivý. ...
Expozice: Z kronik

Senorady v pravěku podle historie Kladerub
obr V ručně psané historii obce Kladeruby nad Oslavou se můžeme dočíst o okolí obce Senorady, o senoradském hradišti, o zakládání osad a další zajímavé informace.. Historii obce Kladeruby sepsal v roce 1925 Karel Křivý. ...
Expozice: Z kronik

Senoradská tvrz v kronice Kladerub
obr V krásně čitelné ručně psané historii obce Kladeruby nad Oslavou můžeme najít popis tvrze na Šancích v Senoradech: ...
Expozice: Z kronik

Průtrž mračen v roce 1896
obr Roku 1896 dne 17 července stáhla se strašná bouře nad naší osadou a okolím, tak zvaná průtrž mračen, toho dne odpoledne začaly se stahovat mračna od severní a jižní strany, tak k třetí hodině se spojila dohromady, nato začal strašný liják, tak že dívaje z okna sotva bylo vidět protější stavení, jak ten déšť hustě padál, to trvalo přes dvě hodiny. To bylo v dědině jako jeden rybník. Náš dům, to jes...
Expozice: Z kronik

Stavba okresní silnice 1873
obr Stavba této okresní silnice, okterou se jíž kolík roku pracovalo, to jest z Mohelské silníce na noveské hranice započata roku 1873 s těma podmínkama. Musely se tyto okoleční obce zavázat to jest Senohrady, Lhánice, Mohelno, Kraderuby, Kramolín, Sedlec, Popůvky, Hartikovice, že co ten planírunk bude stát, že ty obce to musejí zaplatit, a taky se starat, ostatní stavbu platíl okresní silníční font N...
Expozice: Z kronik