Účty, účtenky, výplatní listiny
obr Účty, účtenky, výplatní listy, šekové vplatní lístky a další naleznete v tomto souboru listin. Prvním je platební rozkaz z roku 1920 pana Ondřeje Floriána ze Senorad. Dalším je účet z lékárny v Třebíči pro paní Vyskočilovou. Obvodní lékař z Mohelna, Dr. Jaroslav Svoboda, účtuje v roce 1912 Karlu Vyskočilovi 36 korun za zdravotní ošetření. Účet nese zajímavé a velmi zdvořilé oslovení: „Vaše Blah...
Expozice: Listiny

Armádní listiny
obr Listiny související s armádou. První dvě listiny jsou propouštěcími listy z vojenské služby (obrany zemské) pro Karla Vyskočila narozeného roku 1853 v Senohradech. Podle listiny má právo nosit válečnou medaili. Armádu opouští po více než 12 letech v hodnosti dragouna. Pravděpodobně ten stejný Karel Vyskočil pak posílá svému synovi Františku Vyskočilovi, který sloužil jako kanonýr v pevnostn...
Expozice: Listiny

Legitimace a členské knížky
obr Tento soubor listin obsahuje členské knížky a legitimace. První knížkou je Knížka čelední Otilie Vyskočilové narozené 20. června 1888, která byla vydána 3.ledna 1908 senoradským starostou Františkem Vaňkem. Knížka obsahuje posudky sedláků, u kterých čeledníce pracovala, a popis samotné držitelky této knížky. Popis nám prozrazuje, že Otilie Vyskočilová byla katolického náboženství, vzrůstu pros...
Expozice: Listiny

Potravinové lístky
obr V dobách válečných a poválečných se v naší vlasti používaly potravinové (a další) lístky, které sloužily k regulované spotřebě zboží. Tyto lístky patřily rodině Vyskočilových ze Senorady: První lístky jsou z posledních let první světové války a jejich vlastník si za ně mohl koupit kávu. Další lístek je z roku 1919, tedy prvního svobodného roku po první světové válce, a byl opět určený na kávu. ...
Expozice: Listiny

Smlouvy
obr V tomto souboru listin naleznete smlouvy, které patřily občanům obce Senorady. První smlouva je smlouvou svatební mezi manželi Vyskočilovými, která byla sepsána roku 1846. Zajímavý je podpis nevěsty – skládá se ze tří křížků. Další smlouvou je smlouva trhová (kupní) sepsaná roku 1908 mezi manželi Vyskočilovými a Karolínou Vyskočilovou. ...
Expozice: Listiny