Vzkaz z kopule kapličky
obr Při příležitosti opravy kapličky byla sundána věžička, ve které byl nalezen vzkaz z roku 1955 vytvořený při předešlé rekonstrukci. Kým byl zapsán již není zřejmé, jelikož jediná tato součást vzkazu se nedochovala. Kaplička stojí na návsi obce a byla postavena v roce 1807....
Expozice: Exponáty

Hradiště - nálezy 2008
obr Na hradišti u obce Senorady nalezl na jaře roku 2008 pan Roman Heczko povrchovým sběrem tyto exponáty: Exponáty si můžete prohlédnout pomocí 3D brýlí (brýle s jedním sklem červeným a druhým azurovým). Brýle jsou k zapůjčení nebo zakoupení dostupné na OÚ Senorady. Malé náhledy zkreslují barvy a tím i "pocit trojrozměrnosti", proto DOPORUČUJEME PROHLÍŽET SNÍMKY UVEDENÉ POD ODKAZEM NA KO...
Expozice: Exponáty

Keramika doby halštatské
obr Exponáty keramiky z halštatské kultury: Doba halštatská označuje období při kterém nastalo ve Střední Evropě finální osídlování Kelty, začalo se v hojné míře zpracovávat železo a začalo se z výstavbou prvních oppid. Začátek tohoto období je archeology datován do období 7. století př. n. l. a končí kolem roku 450 př. n. l., na českém území, kde byl nejrozšířenější kmen Bojů, končí kolem roku 370...
Expozice: Exponáty

Život na vsi
obr Exponáty, které si můžete prohlédnout pomocí 3D brýlí (brýle s jedním sklem červeným a druhým azurovým). Brýle jsou k zapůjčení nebo zakoupení dostupné na OÚ Senorady. Malé náhledy zkreslují barvy a tím i "pocit trojrozměrnosti", proto doporučujeme prohlížet snímky v plné kvalitě uvedené v odkazech na konci článku. Expozice obsahující zemědělské a hospodářské náčiní. Nejprve se můžete podívat n...
Expozice: Exponáty

Objekty v exteriéru
obr Exponáty, které si můžete prohlédnout pomocí 3D brýlí (brýle s jedním sklem červeným a druhým azurovým). Brýle jsou k zapůjčení nebo zakoupení dostupné na OÚ Senorady. Malé náhledy zkreslují barvy a tím i "pocit trojrozměrnosti", proto doporučujeme prohlížet snímky v plné kvalitě uvedené v odkazech na konci článku. Trojrozměrné exponáty zachycují pomník padlým z první světové války a jeden z ne...
Expozice: Exponáty

Nálezy
obr Exponáty, které si můžete prohlédnout pomocí 3D brýlí (brýle s jedním sklem červeným a druhým azurovým). Brýle jsou k zapůjčení nebo zakoupení dostupné na OÚ Senorady. Malé náhledy zkreslují barvy a tím i "pocit trojrozměrnosti", proto doporučujeme prohlížet snímky v plné kvalitě uvedené v odkazech na konci článku. Tato série exponátů ukazuje střepy z nalezišť v lokalitě zaniklé osady Rěvušín ...
Expozice: Exponáty