Jak začít s genealogií
obr Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován jako rodopis. Předtím, než začnete s tvorbou vlastního rodokmenu, je dobré si prostud...
Expozice: Genealogie

Jak hledat v matrikách
obr Informace pro základní orientaci v matrikách: 1. Archivované matriky jsou uloženy ve státních oblastních archivech podle místa fary. Živé matriky se nacházejí na matričních obvodech městských nebo obecních úřadů. 2. Při pátrání po předcích vyjdeme od nejstaršího dokumentu, který máme k dispozici, nejlépe křestního či rodného listu našeho předka. Stejně dobře poslouží list oddací. V tě...
Expozice: Genealogie

Seznam matrik obce Senorady
obr Matriky, ve kterých byli evidováni lidé z obce Senorady, seznam obsahuje číslo knihy, popisek, časový rozsah matriky a místo, kde matriku naleznete: Fond E-67 / Matriky okresu Třebíč, farnosti Mohelno. Kniha číslo – Popis – Časový rozsah: 10 631 – Narození (Oddaní) – 1653 až 1696 (1681) 10 632 - Narození – 1696 až 1733 10 634 – Narození – 1730 až 1784 10 635 – Narození – 1784 až 1813 ...
Expozice: Genealogie

Senorady v MZA Brno
obr Seznam všech archiválií z fondů Moravského zemského archivu v Brně obsahujících nějaké zprávy o Senoradech. Seznam obsahuje čísla fondů, kartonů, knih, takže by Vám měl pomoci při vyhledávání materiálů o obci. --- FOND 177 (VELKOSTATEK MORAVSKÝ KRUMLOV) --- - Pozemkové knihy Gruntovní kniha vsi Rapotice, Sudice, Ketkovice, Čučice, Senorady, Biskoupky a Hrubšice (i.č. 129, kniha č. 127)...
Expozice: Genealogie

Senorady v archívu Třebíč
obr Archiválie obsahující informace o obci Senorady a jejích obyvatelích uložené v archívu v Třebíči: 1. Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Senorady Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Třebíč Místa vzniku fondu Senorady Časový rozsah: 1945-1979 Metráž: 1,20 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původc...
Expozice: Genealogie

Elektronické databáze genealogických dat
obr Na Internetu existuje několik elektronických databází, které udržují a sbírají informace o příjmeních a rodech. Lze pomocí nich poměrně snadno pátrat po svých předcích a příbuzenstvu. Jednou z českých je stránka RODOPIS.CZ, kde můžete vyhledávat příjmení, která tam vložili jiní uživatelé. S těmito uživateli se pak můžete zkontaktovat, porovnat vlastní rodokmeny a pokud se jedná o příbuzné, pak...
Expozice: Genealogie

Odkazy na genealogické zdroje
obr Zde jsou odkazy na další zdroje na Internetu s informacemi o genealogii. Nejprve stručný popis a pak na konci stránky příslušné odkazy: Informace pro začátečníky naleznete na serveru ILCIK.CZ. Na serveru ILCIK.CZ naleznete také seznam literatury, která vám ve vaší genealogické činnosti může pomoci. Server GENEA.CZ obsahuje také několik rad do začátku. Dále zde můžete najít informace o arc...
Expozice: Genealogie