Výzkum v údolí řeky Oslavy
obr Pracovníci Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea provedli výzkum v okolí řeky Oslavy a prověřili výskyt velikostně výjimečných krystalů granátů (almandinů), jež jsou zarostlé v pararulách tvořících skalní stěny tohoto údolí. Výskyt těchto granátů je znám už z konce 19. století a má spíše než finanční hodnotu, hodnotu sběratelskou. Sběrateli minerálů je toto místo dlouhod...
Expozice: Výzkum

Muzeum Senorady v časopise Turista
obr V časopise Turista (KČT - Klub českých turistů) vyšel článek o E-muzeu obce Senorady. Článek vyšel v čísle 1-2/2013 (leden-únor). Časopis je k dispozici: 1) k zapujčení v obecní knihovně Senorady 2) k zakoupení v elektronické podobě na adrese: http://turista.nacestu.cz/index.php 3) k zakoupení v tištěné podobě: - CENTRUM POTRAVIN KUČERA náměstí 13. prosince 226/7 Oslavany - K...
Expozice: Výzkum

Letecká bitva - nová fakta
obr V sekci "Historie - Paměti" uvádíme článek "Letecká bitva", kde pamětníci a obecní kronika obce Kladeruby nad Oslavou vzpomínají na událost z druhé světové války, kdy byl nad územím obce Senorady sestřelen německý stíhač. V článku se dozvídáme, že letoun byl sestřelen dne 18. srpna 1943. Avšak na serveru hloubkari.cz, který se věnuje leteckým bitvám nad naším územím, upozorn...
Expozice: Výzkum

Přehled současného výzkumu
obr Přehled současného výzkumu v oblasti historie obce Senorady a jejího okolí v abecedním pořadí: Kovář, J.: Hradisko u Senorad (okr. Brno-venkov): Quod nomen?, Vlastivědný věstník moravský, r. 60, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2008, č.1, s.98-100. - Autor se zabývá různými označeními jedné lokality hradiska u Senorad (Malá skála, Velká skála, Na hradiskách a Hrubá skála) ...
Expozice: Výzkum

Nalezení první písemné zprávy
obr Nalezli jsme první písemnou zprávu o obci Senorady. Dlouhou dobu byl jako první zmínka o obci slepě opisován rok 1351. V Moravských zemských deskách ale můžeme najít zápis o obci Senorady již z roku 1348. Tento zápis je devátý v pořadí, tzn. že jen 8 záznamů je v Moravských zemských deskách starších než záznam o naší obci. TABULAE TERRAE MORAVIAE: 9) Dominus Wyrchoslaus de Petrowicz vendidit...
Expozice: Výzkum

Kuča: Nález na Rozběhlách
obr Náhodný nález silicitové šipky ze Senorady: Jedná se o silicitovou šipku která byla nalezena mimo dosud známé neolitické lokality. Jak známo, retušované šipky jsou charakteristické takřka pro celý neolit, zejména pro kulturu se zvoncovitými poháry – KZP, až po starší dobu bronzovou. Jde o povrchový nález bez jakéhokoliv doprovodného materiálu katastru obce Senorady. K nálezu došlo v září roku ...
Expozice: Výzkum

Vokáč, Kuča: Nález na Červenicích
obr Pravěký nález na trati Červenice v katastru obce Senorady: Ve střední části táhlého jihovýchodního svahu v trati Červenice se podařilo na malé ploše (asi 5 – 10 m) najít několik střepů z písčitého keramického těsta. Naleziště je západně od obce asi 200 m severně od zemědělského družstva, při levé straně polní cesty z obce do „Kavčic“. Nadmořská výška se pohybuje kolem 358 m.n.m. Katastrálně pat...
Expozice: Výzkum

Koštuřík: Nálezy na hradišti
obr Na podzim roku 1979 nalezl V. Pelc z Ketkovic se svou vnučkou na výšinném sídlišti u Senorady pravěké keramické fragmenty a jednu rohovcovou čepelku. Charakteristické jsou především keramické zlomky zdobené výčnělky, které řadí získaný keramický materiál do období kultury s moravskou malovanou keramikou. Kromě toho byla nalezena i malá část misky, náležející rovněž do keramické náplně této kultury...
Expozice: Výzkum

Výzkum lokality Na Hradiskách
obr Výšinné sídliště v poloze „Velká skála“ nebo „Na Hradiskách“, ležící v nadmořské výšce cca 380 metrů, se nalézá asi 2 kilometry severovýchodně od obce na pravém břehu řeky Oslavy. Rozkládá se na ostrožně obtékané tokem řeky Oslavy. Ze severu a západu bylo hradisko dobře chráněno příkrými srázy, na východě se svah sklání do lesa. Převýšení zde dosahuje až 150 metrů. Z jihu byla lokalita chráněna mo...
Expozice: Výzkum

Bibliografie
obr Seznam publikací, ve kterých se objevují rozsáhlejší informace o obci Senorady: - SENORADY V OBECNÝCH DÍLECH: Bartoš, J – Schulz, J. – Trapl, M. : Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960, sv. XII. (okresy Třebíč, Moravské Budějovice, Dačice), Ostrava, Profil 1990, S. 108. Hosák, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha, Academia 2004, s. 120. Hosák, L. – Šr...
Expozice: Výzkum