Obec Senorady

Poplatky na rok 2024

Od 1.1.2024 platí nová vyhláška k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a o poplatků ze psů.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet číslo 14720711/0100 s variabilním symbolem čísla domu.

Odpad
750,- Kč poplatník/rok (poplatníkem je osoba s trvalým pobytem v obci, nebo vlastník nemovitosti v obci či chatové oblasti)
650,- Kč osoba do 15 let a osoba uplatňující slevu na poplatníka

platba jednorázově
splatnost do 30.6.2024

Psi
100,- Kč za psa/rok
platba jednorázově
splatnost do 30.6.2024

Inzerce
50,- Kč za jedno hlášení v místním rozhlasu

Kategorie Úvod

Obrázky 1

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2023-12-18
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2024-01-02 09:59:50