Obec Senorady

Informace pro návštěvníky

Vážení návštěvníci katastru naší obce!
V souvislosti se stále narůstajícím množstvím automobilů, které přijíždí do katastru naší obce a parkují na hranici, nebo dokonce přímo v Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, žádáme všechny návštěvníky, aby svá vozidla odstavili v centrální části obce a do turistických oblastí se dostavili pěšky! Z obce se jedná o zhruba 1-1,5km procházku. Upozorňujeme, že Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice je významným krajinným prvkem, v němž se vyskytují také některé chráněné druhy zvířat a rostlin, proto považujeme za krajně nevhodné zajíždět automobily až k hranici rezervace. Současně jsme si vědomi, že většina účelových komunikací, vedoucích do oblasti, není v dobrém stavu a s přibývajícím množstvím automobilů se tento stav může ještě zhoršit. Proto je více než vhodné se do lokality vydat pěšky.
Přikládáme mapku s hranicí Přírodní rezervace.
Děkujeme za pochopení.

Kategorie Úvod

Obrázky 1

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2024-03-17
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2024-03-17 14:22:54